Zero Trust logo
Et velfungerende samfunn er basert på tillit mellom mennesker; til myndighetene, arbeidsplassen, til politi og helsevesen osv, men også tillit til data, applikasjoner, enheter og systemer. Mister man tillit til de datatekniske elementene, vil bruken av dem reduseres, og digitaliseringen stagnere.

Hvilke elementer påvirker tillit?
  • Konfidensialitet
  • Integritet
  • Tilgjengelighet

At den emosjonelle tilliten overføres til den digitale verden er problematisk, og er en sårbarhet som kan utnyttes. Tillit i digitale systemer burde være sterkt begrenset, og verifisering burde brukes både på vei inn og ut av kritiske systemer.

Operer som at noen er på innsiden, og at du er kompromittert!